Show/Hide Navigation

Kennissessie: Documentmanagement en AVG

De General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland vertaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat vanaf 25 mei 2018 van kracht. Maar heeft u al nagedacht over de invloed van de AVG op uw documenten?

 

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

De AVG heeft betrekking op het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik daarvan.

Iedere organisatie die in de EU persoonsgegevens verwerkt, moet aan deze nieuwe verordening voldoen. Wanneer de wet wordt overtreden, kunnen boetes oplopen tot wel 20 miljoen euro of tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van uw organisatie.

Nu lijkt het verwerken van persoonsgegevens misschien niet van toepassing op uw organisatie maar praktisch gezien verwerkt iedere organisatie persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan gegevens van uw medewerkers, contracten met leveranciers of bijvoorbeeld cookies op uw website.

 

Waar moet je eigenlijk allemaal aan voldoen?

  • Informatie mag alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe gerechtigd zijn.
  • Een burger in Europa heeft ´het recht om vergeten te worden´ en bedrijven moeten gevolg geven aan het verzoek om persoonlijke dossiers te vernietigen
  • Organisaties moeten informatie tijdig anoniem kunnen maken of kunnen vernietigen op basis van vastgestelde bewaartermijnen.
  • Informatie en documenten moeten traceerbaar zijn.

 

Om hier antwoord op te geven organiseert PCI Nederland meerdere kennissessies om u nader te informeren over documentmanagement en AVG.

Op dinsdag 23 januari 2018 bent u van harte welkom op onze vestiging.

Locatie: Goes
Datum: 23-1-2018
Tijd: Van 15h00 tot 17h00
Inclusief Netwerkborrel

Nu inschrijven.

Terug naar overzicht